Župniji Lovrenc in Puščava

spletišče dveh pohorskih župnij

Moli in delaj - oznanila

MOLI IN DELAJ
Glasilo župnij Sv. Lovrenc na Pohorju in Sv. Marija v Puščavi
Leto  XX – št. 1270 31.5. 2020  tel.: 02 675 16 31/ 031-517-185


MAŠNI NAMENI OD 31.05.2020 – 07.06.2020

NEDELJA
31.05.2020 BINKOŠTI – prihod Svetega Duha
Pu: ob 8:30h – za +Antona in Angelo Osovnikar
Lo: ob 10h – za + Vladka Polajnerja (8.dan)


PONEDELJEK
1.6.2020 Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek
Lo: ob 18h – za +Primoža Osovnikarja


TOREK
2.6.2020 Marcelin in Peter, mučenca
Lo: ob 8h – za + dobrotnike in župljane


SREDA
3.6.2020 Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
Lo: ob 8h – za + Ljudmilo Gorenjak


ČETRTEK
4.6.2020 Peter Veronski, redovnik, mučenec (ob 17h molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim)
Lo: ob 18h – za+ Ivana in Sonjo Kasjak


PETEK
5.6.2020 Sv. Bonifacij, škof, mučenec (prvi petek)
Lo: ob 18h – za + Alberta Krajnca


SOBOTA
6.6.2020 Norbert, škof, redovni ustanovitelj (prva sobota - KVATRE)
Lo: ob 18h – za + Jožefa Kranerja


NEDELJA
7.6.2020
Nedelja Sv. Trojice
Pu: ob 8:30h – za + Radoslava Žvikarta                                          
Lo: ob 10h – za + Vladimiro in Janka Šiker;                                                                                        za + Janeza Goričana; za + Marijo Vaner (8.dan)


Nadaljujemo z obhajanjem sv. maš v naši župnijski cerkvi in sicer se svetih maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bomo ohranjali razdaljo 1,5 metra in prejemali sv. obhajilo samo na roke. Lepo vabljeni dragi župljani, ne bojte se priti k sveti maši! Kakor nam sv. papež Janez Pavel kliče: »Ne bojte se odpreti vrata Kristusu!« Lepo vabljeni in dobrodošli k mašam.

To nedeljo, 31.5., obhajamo praznik BINKOŠTI -  pri sv. mašah molitev za Cerkev-družino kristjanov.

Iz staje mladih ovčk... »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23) On je Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila Cerkev mrtva. Morda tudi naše izsušene in ranjene duše potrebujejo njegovega blagodejnega obiska.

»Molite z menoj za novo življenje vseh vas.« (Kraljica miru 25.05.2020)


Izdal: Župnijski urad Lovrenc na Pohorju Odgovarja Damjan Mlinarič – župnik

 

Darovi:

Svete maše lahko naročite tudi preko telefona.
Ker je tudi v času potrebno plačevati položnice (ponekod opravljena dela….), bom zelo hvaležen, če lahko elektronsko nakažete svoj prispevek  za mašne namene in druge darove za cerkev na TRR župnij:
Župnija Lovrenc na Pohorju, Benediktinska pot 4, 2344 Lovrenc na Pohorju    
TRR: SI56 0451 5000 2430 746, banka NOVA KBM d.d. oziroma


Župnija Sv. Marija v Puščavi Puščava 4, 2344 Lovrenc na Pohorju
TRR:  SI56 0451 5000 2430 649, banka NOVA KBM d.d.


Pri namenu napišite: dar za mašo ali dar za cerkev.

 

IZJAVA ZA VZPOSTAVITEV JAVNEGA BOGOSLUŽJA V ČASU EPIDEMIJE      COVID-a 19 


Slovenska škofovska konferenca je 30. aprila 2020 objavila Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah v času epidemije covida-19.


Slovenski škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

Udeležba pri bogoslužju je dovoljena samo zdravim osebam. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.


V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.


Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna (ta omejitev ne velja za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu). V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje.
Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).


Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.


Podeljevanje zakramentov:
Glede vseh zakramentov v celoti sledimo navodilom škofovske konference. Kdor želi sv. spoved ali zakrament bolniškega maziljenja, lahko to svojemu župniku izrazi po telefonu (031-517-185) ali e-pošti damjan.mlinaric@gmail.com in se bomo dogovorili. Pisarna je sicer še vedno zaprta.


Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših župnij.


Na vse vas kličem Božjega blagoslova!


vaš duhovnik Damjan Mlinarič