​Glasilo župnije Sv. Lovrenc na Pohorju
in Sv. Marija v Puščavi

Leto MMXXIII – št. 1425, 28. 5. 2023

Mašni nameni in godovi

OZNANILA

Danes obhajamo slovesnost Prvega svetega obhajila

 V sredo, 31.5., sklep šmarnične pobožnosti; vabljeni k sv. maši in molitvi litanij Matere Božje

 1.-3.6., obhajamo prvi četrtek,  petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu

V nedeljo, 4.6., obhajamo praznik Svete Trojice in zaključek veroučnega leta; ob 10. uri zahvalna sv. maša za vse, kar smo se v tem letu lepega naučili

Jn 20,19-23

DELOVANJE SVETEGA DUHA

Kaj pa je znamenje, da Sveti Duh deluje in kako deluje?
Božja beseda nam danes ponuja lepo podobo o Svetem Duhu.
V prvem berilu beremo: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku (Apd 2,4.6-7).«

Apostol Pavel nam govori v drugem berilu: »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7).«

V evangeliju pa smo slišali: »Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23)«.

 

Biti v Svetem Duhu in v njem delovati pomeni:

– Biti majhen, pomeni biti v jeziku bližnjega. Govoriti tako, da te lahko razume čisto vsak.

– Delovati v korist vseh. Ali res živimo v Svetem Duhu, se pozna po naših delih. Ali delamo za druge ali delamo zase? Sveti Duh ni duh utrdb naše pobožnosti, naše modrosti in pomembnosti.

– Biti koristen. Koristni smo lahko, če govorimo v jeziku ljudi, ki nas potrebujejo. Ali smo v Svetemu Duhu tam, kjer nas ljudje potrebujejo.

– Biti v miru in delovati v miru! Današnji čas je čas živčnosti. Ta zagotovo ni dar Svetega Duha. In kaj prinaša mir? Mir je v izpolnjevanju poslanstva, v izhodu iz sebe k drugemu. »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam,« pravi Jezus. In mir je v odpuščanju. Sveti Duh nam prinaša odpuščanje in po odpuščanju, po zavesti, da nam je odpuščeno, prejmemo mir. 

E. Mozetič