MOLI IN DELAJ

Glasilo župnije Sv. Lovrenc na Pohorju
in Sv. Marija v Puščavi

Leto MMXXIII – št. 1415, 19. 3. 2023

OZNANILA

Danes obhajamo praznik sv. Jožefa in začetek ‘Tedna družine’; ta dan še posebej molimo za dar očetovstva, ob 15. uri v Puščavi priložnost za sv. spoved

V četrtek, 23.3., po sv. maši srečanje ŽPS-a župnij Puščava in Lovrenc

25.3., obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja in sklep ‘Tedna družine’; pred sv. mašo molitev za blagoslov v družinah in za mlade (ta dan še posebej molimo za dar materinstva)

Učenci so, ker je to splošno mnenje, prepričani, da je slepota sleporojenega iz današnjega evangelija, posledica greha enega od njegovih staršev. Jezus zavrne ta predsodek in pravi: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela« (Jn 9,3). Poglejte, kakšno tolažbo nam prinašajo te besede! Odražajo živi glas Boga, ki je skrbna in razumna ljubezen. 

Ozdravljenemu sleporojenemu je Jezus razodel, da je prišel na svet izvršit sodbo, da loči tiste, ki se pustijo ozdraviti slepote, od tistih, ki se ne pustijo ozdraviti, ker mislijo, da so zdravi. V človeku je namreč močna skušnjava, da si ustvari ideologiziran obrambni sistem. Ta lahko temelji bodisi na religiji bodisi ateizmu ali celo na laicizmu. S tem pa žal ostane človek zaslepljen z lastno sebičnostjo. Dragi bratje in sestre, pustimo, da nas Jezus ozdravi, saj lahko in nam želi podariti Božjo luč! Priznajmo naše slepote, naše kratkovidnosti, predvsem pa tisto, kar Sveto pismo imenuje ‘velik greh’ (prim. Ps 18,14): prevzetnost.                     

Benedikt XVI.

Teden družine 2023:
Mir se začne v družini

Od 18. do 25. marca bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«. Prvi dan so možje in očetje povabljeni, da prisluhnejo posnetemu pogovoru in se potem še sami pogovorijo v skupini. Zadnji dan so k temu povabljene žene in matere.  V nedeljo 19. marca je po župnijah družinski križev pot v naravi ali priložnost za sv. spoved. Od ponedeljka do petka pa so od 19.45 – 20.05 Zoom-večeri za družine, kjer bomo prisluhnili zgodbi, zapeli pesem in molili za mir v naših družinah.

Povezava: https://katoliska-cerkev.si/ ali https://portal.pridi.com

POSTNI TORKI V MARIBORSKI STOLNICI OB 19. URI

»Od trpljenja do Življenja«

21.3.dr. Marjan Turnšek: Smrt – učiteljica življenja
28.3.Jure Sojč: Mladost ni zmeraj lahka: ko življenje ‘pritisne’

ROMANJE V MEĐUGORJE

V mesecu juniju (15. – 17.6.) bomo organizirali romanje v Međugorje. Podrobnejše informacije in program dobite v župnišču ali po sv. maši v zakristiji pri kaplanu Simonu.