Glasilo župnije Sv. Lovrenc na Pohorju
in Sv. Marija v Puščavi

Leto MMXXIV – št. 1479, 9. 6. 2024

Mašni nameni in godovi
 OZNANILA

Danes obhajamo zaključek veroučnega leta; Bog lonaj za pomoč katehetom,  animatorjem, vzgojiteljem, učiteljem, staršem, botrom, starim staršem, pevkam in pevcem, župnijskim sodelavcem pri vzgoji in veroučni šoli ter pripravi slovesnosti sv. birme in prvega svetega obhajila. Prav tako Bog lonaj, da s skupnimi močmi drug drugemu kažemo pravo pot življenja in hvala za vsako pomoč v župniji.

V torek, 11.6., po sv. maši srečanje ŽPS Puščava

V četrtek, 13.6., vabljeni k sv. Antonu na Pohorju na »Romarski shod«; sv. maše bodo ob 8., 9. in 10. uri.

Prejšnjo nedeljo ste za zvonove darovali 274,85 €, ob pogrebih 890,00 €. Bog lonaj za vsako pomoč!

Beseda živega Boga….

Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«

(Mr 3,32–35)

 

 

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice.

(Ps 130,1)

Danes nas še posebej nagovarja in opogumlja Psalm Iz globočine te kličem. Gre za psalm, za molitev, ki jo katoličani v cerkvah in Judje v sinagogah izrekajo že tisočletja in preko nje lahko pridejo globoko v stik z Bogom. Zelo je popularen in znan tudi pod imenom De profundis. Uvrščajo ga med “spokorne psalme”. V njem vernik iz hude notranje stiske kliče iz globine svojega srca k Bogu. Iz zavesti o lastni krhkosti in grešnosti ga prosi, naj usliši njegovo prošnjo oz. molitev; izpoveduje upanje v dobroto Boga, v odpuščanje in izraža svoje zaupanje v Božje usmiljenje in odrešenje.

V psalmu avtor občuti svojo krivdo in greh in prosi Boga odpuščanja; njegova duša čaka na Gospoda, ki ga bo rešil krivde (ne le Izraelce, ampak vsakega človeka). Zaupa Bogu, da je zvest in pravičen in da bo držal obljubo. In prav zaupanje in odpuščanje sta neločljiv del ljubezni.  Ko človek doživi Božje odpuščanje, takrat ga “strahoma začne spoštovati”, kot pravi psalm. Doživetje odpuščanja je bistveno tudi za vse odnose. Kdor doživi to izkušnjo, jo lahko deli z drugimi.

Glasnik

 

 

Šolsko leto se počasi izteka in pred nami so še zadnji izzivi šolskih preverjanj. Naj bo Jezus s svojim blagoslovom tisti, ki nas varno pripelje do počitniških dni. S končanim veroučnim letom pa naj naša dejavna vera nikakor ne odide na počitnice. Naj bodo načrtovane tako, da naše proste dni obogatijo tudi versko obarvane vsebine. Skavtski tabor, počitniške duhovne vaje, romarski potepi in vsekakor tudi poletni oratoriji so priložnost, da si popestriš poletne dni. Ne pozabi preveriti ponudbe, ki je resnično bogata in ti ponuja, da ohraniš stik tako s sošolci in prijatelji kot z Jezusom in Marijo.

Glasnik