Verouk

Verouk je kateheza, kar pomeni pouk o krščanski veri. Tisti, ki poučuje verouk, se imenuje katehét. Beseda izvira iz grškega glagola [katehein] = poučevati.

Urnik verouka v veroučnem letu 2022/2023

 1. razred v nedeljo ob 9.00
 2. razred v nedeljo ob 9.00
 3. razred v petek ob 13.30
 4. razred v torek ob 13.30
 5. razred v torek ob 14.30
 6. razred v petek ob 14.00
 7. razred v torek ob 7.15
 8. razred v četrtek ob 14.30
 9. razred v četrtek ob 7.15

Veroučni pripomočki

 1. razred – del. zvezek za 1. razred (nabavi župnija)
 2. razred – Jezus moj prijatelj
 3. razred – Kristjani praznujemo skupaj
 4. razred – Raziskuj Sveto Pismo
 5. razred – Znamenja na poti k Bogu – učbenik in del. zvezek
 6. razred – Skupaj v novi svet – učbenik
 7. razred – o gradivu se pogovorimo pri verouku
 8. razred – o gradivu se pogovorimo pri verouku
 9. razred – o gradivu se pogovorimo pri verouku

Učbeniki in delovni zvezki

Učbenik in delovni zvezek starši nabavijo v Slomškovi knjigarni v Mariboru (tudi http://knjigarna.ognjisce.si/). Veroučenec lahko uporablja pri verouku rabljen učbenik, delovni zvezek pa mora biti nov.

Kje?

Verouk za vse veroučence, od 1. do 9. razreda, poteka v učilnici župnišča v Lovrencu.

Pričetek veroučnega leta

Verouk se prične s ponedeljkom, 19. septembrom 2022.

KATEHZA

Kateheza je oznanjevanje evangelija, ki ga je Jezus naročil svojim učencem, preden je odšel v nebo:

“Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.”

Mt 28,19-20

Glavna kateheza se odvija v družini, kateheti pa želimo biti staršem v pomoč, da bi svoje otroke zmogli vzgajati v veri in jim pokazati na njen velik pomen za dobro usmeritev našega življenja.

PRIDRUŽI SE

V naši župniji deluje veliko skupin

Pevski zbor

Zakonska skupina

Ključarji

Molitvena skupina

ŽPS

Animatorji

Ministranti

Karitas

Bralci