Skupine v župniji

Za živo in dejavno župnijsko občestvo

Pevski zbori

V župniji delujejo trije pevski zbori, ki s svojim petjem obogatijo bogoslužja in slavljenja Bogu.

Ministranti

Beseda ministrant prihaja iz latinske besede ministrare in pomeni streči, služiti. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri sv. maši, ki jo duhovnik daruje za ljudstvo. Služiti pri sv. maši je častno, hvaležno dejanje in je za ministranta blagoslov. Sodelovati pri službi duhovnika pomeni dragoceno in usposobljeno delo. Pri bogoslužju je ministrant potreben tako duhovniku kot božjemu ljudstvu. Ko duhovnik obhaja evharistijo, ne daruje Bogu kot osebno daritev, temveč v imenu celotne skupnosti in z vso Cerkvijo. Tako tudi ministrant s svojim služenjem predstavlja vso skupnost.

Pridruži se

Vabimo vse, ki iščejo Boga in svoje mesto v svetu, da se nam pridružijo in s svojimi talenti pomagajo sooblikovati prijetno okolje, kamor bomo vsi radi prihajali in iz njega odhajali domov pomirjeni ter zadovoljni.

Bralci Božje besede

Branje je veliko poslanstvo, odgovornost in čast, da lahko sooblikujemo nedeljsko bogoslužje in hkrati priložnost, da skupaj z verniki začutimo Božjo navzočnost.

Pritrkovalci

Skupina je namenjena vsem, ki bi se radi naučili umetnosti izvajanja lepih melodij z zvonovi.

Molitvena skupina

Za vse, ki si želijo izkušnjo skupinskega slavljenja in molitve.

Zakonska skupina

Zakonsko skupino sestavljajo zakonski pari, ki se želijo mesečno srečati in se medsebojno podpirati v prizadevanju za čim lepši odnos v zakonskem in družinskem življenju.

ŽPS

V župnijskem pastoralnem svetu v župniji Lovrenc na Pohorju so različni predstavniki, ki povezujejo delovanje posameznih skupin v župnijskem občestvu. ŽPS je posvetovalno in delovno telo, ki nudi župniku oporo pri njegovem zahtevnem in odgovornem delu. Ustanovitev, sestavo, vodstvo, naloge in delovanje sveta natančno določa in ureja statut. Člani na rednih mesečnih srečanjih proučujemo, usklajujemo in preverjamo izvajaje pastoralnega dela v naši župniji. Spremljamo aktualne dogodke v celotni župniji in načrtujemo delo v prihodnje.

Župnijska Karitas

Namen Župnijske Karitas je pomoč ljudem v stiski. Imamo svoje prostore za skladiščenje in izdajo paketov v mežnariji. 

Animatorji

To so v največji meri srednješolci, študentje in učenci zadnjih razredov osnovne šole, ki so prostovoljci in so pripravljeni svoj prosti čas darovati za druge. 

Krasilke

Skrbijo za krašenje in čiščenje župnijske cerkve in drugih prostorov.

Cerkveni ključarji in mežnarji

Skrbijo, da je cerkev čista, urejena, prezračena in da cerkveni predmeti ne propadajo.

PRIDRUŽI SE

V naši župniji deluje veliko skupin

Pevski zbor

Zakonska skupina

Ključarji

Molitvena skupina

ŽPS

Animatorji

Ministranti

Karitas

Bralci