Župniji Lovrenc in Puščava

spletišče dveh pohorskih župnij

Sv. Lovrenc na Pohorju

Župnijska cerkev sv. Lovrenca

O romanski cerkvi iz prve polovice 12.st. ne vemo ničesar, zato pa imamo več podatkov o njeni gotski naslednici. K tej so prvi polovici 16.st. prizidali petetažni zvonik.
1662. leta je cerkev delno pogorela, 1691. leta pa je bila na novo tlakovana. V letih od 1765 do 1766 je gradbeni mojster Jurij Stadler dal zgraditi sedanjo cerkev, ki je skoraj v celoti enovita baročna zgradba. Nova cerkev je bila posvečena 1811. leta, notranjščina, ki jo dopolnjuje bogata baročna oprema, pa je bila na novo poslikana 1892. leta.

Veliki oltar, dva oltarja ob slavoloku, oltar sv. Antona Padovanskega v severni kapeli prižnice ter kipi na oratoriju naj bi bili po navedbah dr. Sergeja Urišerja delo priznanega mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja. Cerkvena zunanjščina je obdržala svoj videz vse do zadnje prenove 1907 do 1997, ko so se na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor začeli ukvarjati gradbeno konservatorsko obnovo zunanjščine.

1998. leto je potekalo v znamenju prenove cerkvene fasade. Zaradi pomanjkljivih podatkov iz prejšnjih obdobjih pa so se strokovnjaki odločili za obnovo fasade iz zgodnjega, to je baročnega obdobja. Cerkev je ob vseh obnovitvenih delih tako končno zasijala v vsem svojem nekdanjem sijaju, ki so ga skozi stoletja soustvarjali naši dedje in pradedje...

Povzeto po zloženki: župna cerkev sv. Lovrenca (prispevek Svjetlane Kurelac)

Notranjost župnijske cekve

Glavni oltar je posvečen zavetniku sv. Lovrencu. Svetnik izhaja iz 3. stoletja po Kristusu. Je diakon in mučenec. Umrl je pod cesarjem Valerijanom, potem ko so ga pekli na razbeljeni plošči. Njegov atribut je palma mučencev in raženj. Plastike glavnega oltarja so lesene, pozlačene in v nadnaravni velikosti.
Zraven sv. Lovrenca stojita, kakor v večini cerkva, prvaka apostolov - sv. Peter in sv. Pavel. Poleg njih treh pa še kipa sv. Ambroža in sv. Benedikta. V cerkvi je 48 kipcev, slik ali reliefov angelov. To pomeni, da je v obdobju nastajanja cerkve, bil nauk o angelih izredno močno prisoten v misli in čutenju Cerkve.

Na kupoli prezbiterija so freske vseh štirih evangelistov in Svete Trojice. Kot zanimivost se naj omeni dejstvo, da imajo evangelisti pod seboj napisano tudi ime, čeprav so jasno prepoznavni že po svojih atributih; piše:"Matevž, Lukež."

Po prenovi notranjosti okoli leta1990 (delo akademskega slikarja Čemažarja) je cerkev predvsem zaradi svetlih barv fresk precej bolj svetla.

Tudi v naši cerkvi ima umetnik J. Holzinger svoje sledi. Najpomembnejši so njegovi lesorezi in kipi na prižnici. Če je nekaj plastik v cerkvi nadnaravne, so ostale plastike zmanjšane velikosti.

V cekvi je zelo redko viden kip srca Jezusovega z epikletično, posvečevalno držo rok. Notranjost cerkve je bila obnovljena leta 1990/91. Po načrtu arhitekta Kregarja. Na novo položeni marmorni tlak, klopi, okna spovednice. Vse to je delo domačih lesnih mojstrov g. Arla in Arčnika.